Aktivni režim za Internet pregledače

 

Nod32 ea config epfw browsers mode Aktivni režim za Internet pregledače

Napomena

Počevši od operativnog sistema Windows Vista servisni paket 1 i sistema Windows Server 2008, za proveru mrežne komunikacije koristi se nova arhitektura „Windows platforma za filtriranje“ (WFP). Budući da WFP tehnologija koristi specijalne tehnike nadgledanja, odeljak Aktivni režim nije dostupan.

Aplikacije koje pristupaju Internetu moguće je proveriti u tzv. „aktivnom režimu“ bez obzira na to da li su označene kao Internet pregledači ili ne (više informacija potražite u odeljku Internet pregledači).
Aktivni režim funkcioniše na sledeći način: Kada kontrolisana aplikacija preuzima podatke, oni se prvo čuvaju u privremenoj datoteci koju kreira ESET NOD32 Antivirus. Podaci tada nisu dostupni za tu aplikaciju. Kada se preuzimanje dovrši, proverava se da li postoji zlonamerni kôd. Ako se ne pronađe infiltracija, podaci se šalju u originalnu aplikaciju. Ovaj proces obezbeđuje kompletnu kontrolu komunikacija kontrolisane aplikacije.
Ako je aktiviran pasivni režim, podaci prelaze u originalnu aplikaciju da bi se izbegao istek vremenskog ograničenja.

 

 

 

Aktivni režim za Internet pregledače