Upravljanje HTTP adresama

Nod32 ea config epfw scan http excludelist Upravljanje HTTP adresama

 

Upravljanje HTTP adresama

U ovom odeljku možete definisati liste adresa koje će biti blokirane, dozvoljene ili izuzete iz skeniranja. Ove tri liste podrazumevano su dostupne u padajućem meniju „Liste“.

Kliknite na dugme Liste da biste kreirali prilagođene liste HTTP adresa.

 

Ako je omogućena ova opcija, automatski se blokiraju sve adrese koje nisu uključene u listu dozvoljenih adresa.

Lista je aktivna

Izaberite ovu opciju da biste primenili trenutnu listu (tako da uključene adrese budu dozvoljene, blokirane ili izuzete iz skeniranja – u zavisnosti od tipa liste).

Obavesti me kod primene adrese sa liste

Ako je omogućena ova opcija, a korisnik poseti Veb lokaciju koja se nalazi u aktivnoj listi, prikazaće se prozor obaveštenja.

 

Dodaj…/Iz datoteke

Omogućava vam da dodate adresu na listu, ručno („Dodaj“) ili iz jednostavne tekstualne datoteke („Iz datoteke“). Opcija „Iz datoteke“ omogućava vam da dodate više e-adresa koje su sačuvane u tekstualnoj datoteci.

 

Uredi…

Omogućava vam da ručno uredite adrese – npr. tako što ćete dodati masku („*“ i „?“).

 

Ukloni/Ukloni sve

Kliknite na dugme „Ukloni“ da biste sa liste izbrisali sve izabrane adrese. Da biste izbrisali sve adrese, izaberite stavku „Ukloni sve“.

 

Izvezi…

Ova opcija vam omogućava da adrese sa trenutne liste sačuvate u jednostavnoj tekstualnoj datoteci.

 

Na svim listama se mogu koristiti specijalni simboli * (zvezdica) i ? (znak pitanja). Zvezdica zamenjuje bilo koju nisku znakova, a znak pitanja označava zamene za bilo koji simbol. Posebno oprezno treba postupati pri navođenju izuzetih adresa, zato što bi lista trebalo da sadrži samo pouzdane i bezbedne adrese. Slično tome, neophodno je da se simboli * i ? na listi koriste ispravno.

Upravljanje HTTP adresama