Kreiranje nove liste

 

Nod32 ea config epfw new url set Kreiranje nove liste

U ovom odeljku možete navesti liste HTTP adresa/maski koje će biti blokirane, dozvoljene ili izuzete iz provere.

Tip liste adresa

Dostupna su tri tipa liste:

  • Lista adresa isključenih iz filtriranja – neće biti izvršena provera postojanja zlonamernog koda ni za jednu adresu dodatu na ovu listu
  • Lista blokiranih adresa/maski – korisnik neće moći da pristupi adresama koje su navedene na listi
  • Lista dozvoljenih adresa – ako je omogućena opcija „Dozvoli pristup samo HTTP adresama na listi dozvoljenih adresa“, korisnik će moći da pristupi samo adresama koje su navedene na ovoj listi

Ime liste
Navedite ime liste.

Opis liste
Otkucajte kratak opis liste (opcionalno).

 

Kreiranje nove liste