Liste HTTP adresa/maski

Nod32 ea config epfw url set manager Liste HTTP adresa/maski

U ovom odeljku možete navesti liste HTTP adresa koje će biti blokirane, dozvoljene ili izuzete iz provere.

Podrazumevano su dostupne tri liste:

  • Lista adresa isključenih iz filtriranja – neće biti izvršena provera postojanja zlonamernog koda ni za jednu adresu dodatu na ovu listu
  • Lista blokiranih adresa/maski – korisnik neće moći da pristupi adresama koje su navedene na listi
  • Lista dozvoljenih adresa – ako je omogućena opcija „Dozvoli pristup samo HTTP adresama na listi dozvoljenih adresa“, korisnik će moći da pristupi samo adresama koje su navedene na ovoj listi

Kliknite na dugme Dodaj da biste kreirali novu listu. Kliknite na dugme Ukloni da biste izbrisali izabrane liste.

 

Liste HTTP adresa/maski