Zaštita sistema datoteka u realnom vremenu

Nod32 ea config amon Zaštita sistema datoteka u realnom vremenu

Omogući zaštitu sistema datoteka u realnom vremenu

omogućava/onemogućava zaštitu sistema datoteka u realnom vremenu

Podešavanje parametara ThreatSense mašine

Opcije naprednog podešavanja, npr. oznake tipa datoteke koje želite da kontrolišete, metodi otkrivanja koji se koriste itd. Kliknite na dugme Podešavanje… da biste otvorili prozor sa naprednim opcijama skenera.

Medijum za skeniranje

Ovaj odeljak vam omogućava da navedete medijume koje želite da skenirate:

Lokalne disk jedinice

Omogućava kontrolu svih lokalnih čvrstih disk jedinica

Prenosivi medijum

Potvrdite izbor u polju za potvrdu da biste omogućili proveru prenosivih medijuma

Mrežne disk jedinice

Skenira sve mapirane disk jedinice

Skeniraj pri

Ovaj odeljak vam omogućava da definišete radnje koje će pokrenuti skeniranje:

Otvaranju datoteke

Omogućava/onemogućava skeniranje otvorenih datoteka.

Kreiranju datoteke

Omogućava/onemogućava skeniranje novokreiranih ili izmenjenih datoteka.

Izvršavanju datoteke

Omogućava/onemogućava skeniranje izvršenih datoteka.

Pristupu disketi

Omogućava/onemogućava skeniranje pokrenuto pristupom disketi.

Isključivanju računara

Omogućava/onemogućava proveru tokom isključivanja računara.

 

Automatski pokreni zaštitu sistema datoteka u realnom vremenu

Preporučuje se da ova opcija ostane izabrana da bi zaštita u realnom vremenu bila započeta pri pokretanju sistema.

Zaštita sistema datoteka u realnom vremenu