Dodavanje ili uređivanje izuzetaka

Nod32 ea exclude Dodavanje ili uređivanje izuzetaka

Ovaj prozor dijaloga vam omogućava da dodate ili uredite izuzetke. To može da se uradi na dva načina:

  • kucanjem putanje ka objektu koji treba izuzeti ili
  • njegovim izborom u strukturi stabla.

Ako koristite prvi metod, mogu se koristiti džokeri opisani u odeljku Format izuzetaka.

 

Dodavanje ili uređivanje izuzetaka