Format izuzetaka

Prilikom konfigurisanja izuzetaka u lokalnom skeneru, mogu se koristiti posebni simboli – džokeri – kao što su „*“ i „?“.

Primeri:
– Ako želite da izuzmete sve datoteke u nekoj fascikli, otkucajte putanju ka toj fascikli i koristite masku „*.*“.
– Ako želite da isključite samo .doc datoteke, koristite masku „*.doc“.
– Ako ime izvršne datoteke sadrži određeni broj znakova (a znakovi se razlikuju), a vi sigurno znate samo prvi (na primer, „D“), koristite sledeći format: „D????.exe“. Znakovi pitanja zamenjuju nedostajuće (nepoznate) znakove.

 

Format izuzetaka