Napredne postavke

Nod32 ea config advanced amon Napredne postavke

Dodatni ThreatSense parametri za novokreirane i izmenjene datoteke

Sledeće postavke se koriste samo nakon kreiranja i izmene datoteka da bi se uštedeli sistemski resursi:

Runtime packer stavke

Uključuje i isključuje skeniranje runtime packer stavki.

Samoraspakujuća arhiva

Isključuje i uključuje skeniranje samoizdvajajućih arhiva (SFX).

Napredna heuristika

Uključuje/isključuje naprednu heuristiku. Napredna heuristika otkriva novokreirane pretnje pre izdavanja ispravke baze virusnih definicija.

Podrazumevane postavke skeniranja arhive

Ako izaberete ovu opciju, koristiće se podrazumevani parametri za skeniranje arhive.

Nivo ugnežđenja arhive

Opozovite izbor podrazumevanih postavki skeniranja arhive i navedite maksimalni nivo skeniranja za arhive.

Maksimalna veličina datoteke

Omogućava vam da podesite maksimalnu veličinu datoteke za arhive koje će se skenirati.

Dodatni ThreatSense parametri za izvršene datoteke

Napredna heuristika pri izvršavanju datoteka

Napredna heuristika se podrazumevano ne koristi kada su datoteke izvršene. Međutim, možda ćete u nekim slučajevima želeti da omogućite ovu opciju. Imajte u vidu da napredna heuristika može usporiti izvršavanje nekih programa zbog većih sistemskih zahteva.

 

Napredna heuristika pri izvršavanju datoteka sa prenosivih medijuma

Ako je omogućena ova opcija, skeniranje pomoću napredne heuristike koristi se pri pokretanju izvršne datoteke sa prenosivih medijuma. Kliknite na dugme Izuzeci da biste definisali prenosive medijume za koje će se koristiti parametri ThreatSense mašine (napredna heuristika je podrazumevano onemogućena ovde).

 

Prenosivi medijum

Blokiraj prenosive medijume
Izaberite ovu opciju da biste blokirali prenosive medijume povezane sa računarom. Ako želite da neki medijumi budu dostupni, izuzmite ih iz blokiranja (kliknite na dugme Izuzeci…).

Napredne postavke