Podešavanje blokiranja prenosivih medijuma

Povećana upotreba prenosivih medijuma donosi sa sobom pretnju od širenja zlonamernog koda preko tih uređaja. S obzirom na to da ovo predstavlja ozbiljan rizik po bezbednost računara, opcije za zaštitu prenosivih medijuma su poboljšane i dodata je opcija za blokiranje prenosivih medijuma.

Nod32 ea usb devices amon Podešavanje blokiranja prenosivih medijuma 

Prozor „Podešavanje prenosivih medijuma“ omogućava vam da izaberete uređaje za koje želite da povećate bezbednost.

Sledeće opcije su dostupne za izabrane uređaje:

  • Blokiraj prenosive medijume izaberite ovu opciju da biste aktivirali blokiranje prenosivih medijuma. Listu blokiranih medijuma na vrhu prozora „Podešavanje dozvoljenih prenosivih medijuma“ moguće je izmeniti samo ako je ova opcija omogućena.
  • Omogući naprednu heuristiku prilikom izvršavanja datoteka sa prenosivih medijuma – omogućite ovu opciju da biste koristili naprednu heuristiku za skeniranje datoteka izvršenih sa prenosivih medijuma

 

Podešavanje blokiranja prenosivih medijuma