Adver

Adver je skraćenica za softver podržan za reklamiranje . Programi koji prikazuju reklamni materijal spadaju u ovu kategoriju. Adverske aplikacije će često u Internet pregledaču automatski otvarati nove iskačuće prozore koji sadrže reklame ili će promeniti matičnu stranicu pregledača. Adver je često povezan sa besplatnim programima što programerima besplatnog softvera omogućava da pokriju troškove razvoja svojih (obično korisnih) aplikacija.
Sam adver nije opasan, ali će korisnike zamarati reklame. Njegova opasnost leži u činjenici da može izvršiti i funkcije praćenja (kao što to čini spajver).

Ako odlučite da koristite besplatni softverski proizvod, obratite pažnju na instalacioni program. Većina instalacionih programa će vas obavestiti o instalaciji dodatnog adverskog programa. Često ćete biti u mogućnosti da izvršite otkazivanje i instalirate program bez advera. Međutim, u nekim slučajevima programi se neće instalirati bez advera ili će njihova funkcionalnost biti ograničena. To znači da adver često može pristupiti sistemu na „legalan“ način zato što su se korisnici saglasili sa tim. U takvoj situaciji bolje je sprečiti nego lečiti.

Ako se na vašem računaru otkrije datoteka advera, preporučuje se da je izbrišete zato što postoji velika verovatnoća da ona sadrži zlonamerni kôd.

Adver