Spajver

Ova kategorija obuhvata sve aplikacije koje šalju privatne informacije bez saglasnosti/znanja korisnika. One koriste funkcije praćenja da bi poslale različite statističke podatke kao što su lista posećenih Veb lokacija, e-adrese sa liste kontakata korisnika ili lista korisnikovih pritisaka tastera.

Autori spajvera tvrde da ove tehnike imaju za cilj da saznaju više o potrebama i interesovanjima korisnika i omoguće bolje usmerene reklame. Problem je u tome što ne postoji jasna razlika između korisnih i zlonamernih aplikacija i niko ne može da bude siguran da preuzete informacije neće biti zloupotrebljene. Podaci koje preuzimaju aplikacije spajvera mogu da sadrže bezbednosne kodove, PIN-ove, brojeve računa u banci itd. Autori spajver često povezuju sa besplatnim verzijama programa da bi ostvarili prihode ili da bi pružili podsticaj za kupovinu softvera. Korisnici često primaju obaveštenja o prisustvu spajvera tokom instalacije programa da bi se podstakli na nadogradnju na plaćenu verziju koja ne sadrži spajver.

Primeri poznatih besplatnih softverskih proizvoda koji su povezani sa spajverom jesu klijentske aplikacije P2P (peer-to-peer) mreža. Spyfalcon ili Spy Sheriff (i mnogi drugi) pripadaju posebnoj potkategoriji spajvera – pojavljuju se kao antispajver programi, ali su zapravo spajver programi.
Ako na računaru otkrijete datoteku spajvera, preporučuje se da je izbrišete zato što postoji velika verovatnoća da ona sadrži zlonamerni kôd.

Spajver