Podešavanje ažuriranja

Ažuriranje baze virusnih definicija i ažuriranje komponenti programa predstavljaju važne delove u pružanju kompletne zaštite od zlonamernog koda. Obratite posebnu pažnju na njihovu konfiguraciju i rad. U glavnom meniju izaberite opciju Ažuriraj da biste videli prozor za ažuriranje sa desne strane ekrana. Izaberite stavku Ažuriraj bazu virusnih definicija da biste odmah proverili da li je dostupna novija ispravka baze podataka. Stavka Unesite korisničko ime i lozinku… vodi do prozora dijaloga u koji treba uneti korisničko ime i lozinku koje ste dobili od preduzeća ESET.

Ako su korisničko ime i lozinka uneti za vreme instalacije programa ESET NOD32 Antivirus (preporučuje se), oni vam sada neće biti zatraženi.

Nod32 ea update main Podešavanje ažuriranja

Prozor „Napredno podešavanje“ (pritisnite taster F5 da biste mu pristupili) sadrži druge detaljne opcije ažuriranja. Stavku „Server za ažuriranje“ treba podesiti na opciju Automatski odaberi. U ovom odeljku ćete pronaći dugme Podešavanje… koje vam omogućava da konfigurišete napredne opcije ažuriranja, uključujući režim ažuriranja, pristup proxy serveru, pristup ispravkama na lokalnom serveru i kreiranje kopija (u programu ESET NOD32 Antivirus Business Edition).

Nod32 ea config update source Podešavanje ažuriranja

 

Podešavanje ažuriranja