Uvod u dizajn korisničkog interfejsa

Glavni prozor programa ESET NOD32 Antivirus je podeljen na dva glavna odeljka. Uža kolona sa leve strane omogućava pristup glavnom meniju prilagođenom korisniku. Desna strana uglavnom služi za prikaz informacija, a njen sadržaj zavisi od izbora u levom meniju.

Sledi opis dugmadi u okviru glavnog menija sa leve strane.

Status zaštite – u obliku prilagođenom korisniku nudi informacije o statusu zaštite programa ESET NOD32 Antivirus. Ako je aktiviran napredni režim, prikazuje se status svih modula za zaštitu. Kliknite na modul da biste prikazali njegov trenutni status.

Skeniranje računara – ovaj odeljak omogućava korisniku da konfiguriše i pokrene skeniranje računara na zahtev.

Ažuriraj – izaberite ovu opciju da biste pristupili modulu za ažuriranje koji upravlja ispravkama programa

Podesi – sadrži tri podmenija koji otvaraju vlastite menije. Podmeniji obuhvataju zaštitu od virusa, lični zaštitni zid i podešavanje modula za zaštitu od bezvredne pošte.

Alatke – ovo dugme omogućava pristup prikazu datoteka evidencije, karantina i konfiguraciji planera (ovaj meni je dostupan samo u naprednom režimu).

Pomoć i podrška – otvara obrazac pomoću kojeg se zahtevi za korisničkim servisom prosleđuju direktno preduzeću ESET. Takođe obezbeđuje pristup stranicama pomoći, člancima u bazi znanja i Veb lokaciji preduzeća ESET.

Korisnički interfejs programa ESET NOD32 Antivirus korisnicima omogućava da se prebacuju između standardnog i naprednog režima. Da biste se prebacivali između režima, pogledajte vezu za promenu koja se nalazi u donjem levom uglu glavnog ekrana programa ESET NOD32 Antivirus. Kliknite levim tasterom miša na ovo dugme i izaberite željeni režim prikaza. Da biste promenili meni prikaza, takođe možete da u gornjem desnom meniju izaberete stavke „Korisnički interfejs“ > „Napredni/standardni režim“ (ovaj meni je dostupan samo u naprednom režimu).

Nod32 ea simple mode Uvod u dizajn korisničkog interfejsa

Standardni režim obezbeđuje pristup funkcijama koje su potrebne za uobičajeni rad. On ne prikazuje nikakve napredne opcije.

Nod32 ea page advanced settings Uvod u dizajn korisničkog interfejsa

Napredni režim omogućava opciju „Alatke“ u glavnom meniju. Opcija „Alatke“ omogućava korisniku da koristi planer, karantin, da prikazuje datoteke evidencije programa ESET NOD32 Antivirus i kreira snimak sistema pomoću alatke ESET SysInspector.

 

Uvod u dizajn korisničkog interfejsa