Provera sistemskih operacija

Da biste saznali sistemski status programa, u glavnom meniju programa izaberite stavku „Status zaštite“. Sa desne strane ćete videti informacije o statusu iz programa ESET NOD32 Antivirus.

Nod32 ea simple mode Provera sistemskih operacija

Ako je osiguran maksimalni nivo zaštite, modul Antivirus i antispajver je označen zelenim znakom potvrde. Ako antivirus i antispajver ne funkcionišu ispravno, zelena oznaka potvrde će postati crvena ili narandžasta. Sa desne strane ćete videti uzrok problema i predloženo rešenje. Pojedinačni moduli za zaštitu mogu se konfigurisati u podešavanju.

 

Provera sistemskih operacija