Radnje koje treba izvršiti ako program ne radi ispravno

Ako ESET Smart Security otkrije grešku u nekom od modula za zaštitu, ta činjenica se objavljuje na ekranu Status zaštite. Tu se nudi i potencijalno rešenje problema.

Nod32 ea page status 02 Radnje koje treba izvršiti ako program ne radi ispravno

Ako problem nije moguće rešiti pomoću liste poznatih i opisanih problema i rešenja, koristite Pomoć i podršku. Na osnovu korisničkih povratnih informacija stručnjaci ESET korisničkog servisa mogu brzo da odgovore na korisničke probleme i da im daju efikasne savete.

 

Radnje koje treba izvršiti ako program ne radi ispravno