Otkrivena je infiltracija

Infiltracije mogu da dospeju u sistem kroz različite ulazne tačke: Veb stranice, deljene fascikle, putem e-pošte ili sa prenosivih računarskih uređaja (USB-a, spoljnih diskova, CD-ova, DVD-ova, disketa itd.).

Ako računar pokazuje znake zaraženosti malverom, na primer ako je sporiji, često se zamrzava itd, preporučujemo da izvršite sledeće radnje:

  • Otvorite stavke ESET NOD32 Antivirus > Skeniranje računara
  • Kliknite na dugme Smart skeniranje (više informacija potražite u odeljku Smart skeniranje).
  • Kada se skeniranje završi, pregledajte evidenciju i pogledajte broj skeniranih, zaraženih i očišćenih datoteka.

Ako želite da skenirate samo određeni deo diska, odaberite prilagođeno skeniranje i izaberite ciljeve koje ćete skenirati u potrazi za virusima.

Kao opšti primer načina na koji se rukuje infiltracijama u programu ESET NOD32 Antivirus, zamislite da je nadgledanje sistema datoteka u realnom vremenu koje koristi podrazumevani nivo čišćenja otkrilo infiltraciju. Ono će pokušati da očisti ili izbriše datoteku. Ako ne postoji unapred definisana radnja koju treba izvršiti za modul zaštite u realnom vremenu, biće vam zatraženo da izaberete opciju u prozoru sa upozorenjem. Obično su dostupne opcije „Očisti“, „Izbriši“ i „Napusti“. Ne preporučuje se da izaberete opciju „Napusti“ jer će zaražene datoteke biti ostavljene takve kakve jesu. Jedini izuzetak je kada ste sigurni da je datoteka bezopasna i da je otkrivena greškom.

Čišćenje i brisanje
Primenite čišćenje ako je čista datoteka napadnuta virusom koji joj je priložio zlonamerni kôd. U ovom slučaju prvo pokušajte da očistite zaraženu datoteku kako biste je vratili u originalno stanje. Ako se datoteka sastoji isključivo od zlonamernog koda, biće izbrisana.

Nod32 ea antivirus behavior and user interaction 01 Otkrivena je infiltracija

Ako je zaražena datoteka „zaključana“ ili je koristi neki sistemski proces, obično će biti izbrisana tek pošto se oslobodi (najčešće posle ponovnog pokretanja sistema).

Brisanje datoteka u arhivama
U standardnom režimu cela arhiva će biti izbrisana samo ako sadrži zaražene datoteke, bez čistih datoteka. U standarnom režimu arhive se ne brišu ako sadrže i bezopasne, čiste datoteke. Međutim, budite pažljivi ako izvršavate skeniranje sa striktnim čišćenjem – u režimu striktnog čišćenja arhiva će biti izbrisana ako sadrži najmanje jednu zaraženu datoteku bez obzira na status ostalih datoteka u arhivi.

Otkrivena je infiltracija