Čišćenje

Postavke čišćenja određuju ponašanje skenera za vreme čišćenja zaraženih datoteka. Postoje tri nivoa čišćenja:

Upozorenje

U podrazumevanom režimu cela datoteka arhive se briše ako sadrži samo zaražene datoteke. Ako ona sadrži i legitimne datoteke, neće biti izbrisana. Ako se zaražena datoteka arhive otkrije u režimu striktnog čišćenja, cela datoteka će biti izbrisana čak i ako sadrži i čiste datoteke.

Nemoj čistiti
Zaražene datoteke se ne čiste automatski. Program će prikazati prozor sa upozorenjem i omogućiće korisniku da odabere radnju.

Podrazumevani nivo
Program će automatski pokušati da očisti ili izbriše zaraženu datoteku. Ako nije moguće automatski izabrati ispravnu radnju, program će ponuditi izbor narednih radnji. Izbor narednih radnji će se prikazati i ako nije moguće izvršiti unapred definisanu radnu.

Striktno čišćenje
Program će očistiti ili izbrisati sve zaražene datoteke (uključujući i arhive). Jedini izuzeci su sistemske datoteke. Ako ih nije moguće očistiti, korisniku će u prozoru sa upozorenjem biti ponuđena radnja koju bi trebalo da izvrši.

 

 

 

 

 

Čišćenje