Opcije

Odeljak za opcije vam omogućava da definišete metode skeniranja koji će se primenjivati i tipove aplikacija koje želite da otkrijete. Dostupne su sledeće opcije:

Definicije – definicije mogu precizno i pouzdano da otkriju i identifikuju viruse.
Heuristika – heuristika je algoritam koji analizira (zlonamernu) aktivnost programa. Osnovna prednost jeste mogućnost identifikacije zlonamernog softvera koji nije postojao ili nije bio poznat prethodnoj bazi virusnih definicija.
Napredna heuristika – napredna heuristika se sastoji od jedinstvenog heurističkog algoritma koji je razvio ESET i koji je optimizovan za otkrivanje računarskih crva i trojanskih konja, a napisan je složenim programskim jezicima. Zahvaljujući naprednoj heuristici, mogućnosti otkrivanja programa su znatno veće.
Adver/spajver/riskver Ova kategorija uključuje softver koji prikuplja razne informacije o korisnicima bez njihove saglasnosti, kao i softver koji prikazuje reklamne materijale.
Potencijalno neželjene aplikacije Potencijalno neželjene aplikacije nisu nužno zlonamerne, ali na određeni način mogu uticati na performanse računara. Takve aplikacije obično zahtevaju saglasnost da bi bile instalirane. Ako se nalaze na računaru, sistem se ponaša drugačije (u poređenju sa stanjem pre njihove instalacije). Najznačajnije promene su sledeće: otvaraju se novi prozori koje ranije niste videli, aktiviraju se i pokreću skriveni procesi, povećana je upotreba sistemskih resursa, rezultati pretrage su drugačiji, aplikacija komunicira sa udaljenim serverima itd.
Potencijalno nebezbedne aplikacije potencijalno nebezbedne aplikacije jeste klasifikacija koja se koristi za komercijalni, legitimni softver koji se može zloupotrebiti u zlonamerne svrhe. To obuhvata programe kao što su alatke za daljinski pristup, aplikacije za otkrivanje lozinki i programe koji hvataju ono što se kuca na tastaturi (programi koji snimaju svaki korisnikov pritisak tastera). Ova opcija je podrazumevano onemogućena.

Opcije