Ostalo

Ovaj odeljak vam omogućava da konfigurišete druge osnovne parametre ThreatSense mašine za skeniranje.

Evidentiraj sve objekte
– uticaj ove opcije se razlikuje u zavisnosti od tipa skeniranja (skeniranje u realnom vremenu, skeniranje na zahtev). Ako aktivirate evidentiranje u skeniranju na zahtev, program će evidentirati sve skenirane objekte, uključujući čiste datoteke. U zaštiti sistema datoteka u realnom vremenu ova opcija podrazumeva da će, ako se infiltracija pronađe u okviru arhive, evidencija skeniranja uključivati sve datoteke sadržane u arhivi, uključujući datoteke označene kao čiste.

Odeljak „Ostalo“ takođe vam obezbeđuje sledeće dodatne funkcije:

Skeniraj alternate data streams (ADS)
Alternate data streams (ADS) koje koristi NTFS sistem datoteka predstavljaju veze datoteka i fascikli koje su nevidljive za uobičajene tehnike skeniranja. Brojni infiltratori pokušavaju da izbegnu otkrivanje prerušavanjem u ADS.

Pokreni pozadinsko skeniranje sa niskim prioritetom
Svaka sekvenca skeniranja troši određenu količinu sistemskih resursa. Ako radite sa programima koji znatno opterećuju sistemske resurse, možete aktivirati pozadinsko skeniranje niskog prioriteta i uštedeti resurse za aplikacije.

Sačuvaj poslednju vremensku oznaku pristupa
Izaberite ovu opciju da bi se zadržalo originalno vreme pristupa skeniranim datotekama umesto da se ono ažurira (npr. za korišćenje sa sistemima za pravljenje rezervnih kopija podataka).

Pomeraj se u evidenciji skeniranja
Pomoću ove opcije možete omogućiti/onemogućiti pomeranje evidencije. Ako izaberete ovu opciju, informacije će se pomerati nagore u okviru prozora prikaza.

Prikaži obaveštenje o završetku skeniranja u posebnom prozoru
Otvara samostalni prozor koji sadrži informacije o rezultatima skeniranja.

 

Ostalo