Skeniranje računara

Ako sumnjate da je računar zaražen (ako se on ponaša neuobičajeno), pokrenite skeniranje računara na zahtev da biste ispitali da li na računaru postoje infiltracije. Sa bezbednosne tačke gledišta, od suštinske važnosti je da se skeniranja računara ne pokreću samo kada se sumnja na zarazu, već redovno, kao deo rutinskih bezbednosnih mera. Redovna skeniranja omogućavaju otkrivanje infiltracija koja skeniranje u realnom vremenu nije otkrilo u trenutku kada su sačuvane na disku. Do toga može doći ako je skeniranje u realnom vremenu bilo onemogućeno u vreme zaraze ili je baza virusnih definicija bila zastarela.

Preporučujemo da skeniranje na zahtev pokrećete najmanje jednom ili dvaput mesečno. Skeniranje se može konfigurisati kao planirani zadatak u meniju „Alatke“, u okviru stavke „Planer“.

Nod32 ea scanner main Skeniranje računara

 

Skeniranje računara