Ciljevi skeniranja

Podešavanje izbora ciljeva skeniranja omogućava vam da definišete objekte (memoriju, disk jedinice, sektore, datoteke i fascikle) u kojima ćete kontrolisati infiltracije.

Padajući meni Ciljevi skeniranja omogućava vam da izaberete unapred definisane ciljeve skeniranja:

Prema postavkama profila – ciljevi navedeni u izabranom profilu
Prenosivi medijumi – svi prenosivi medijumi
Lokalne disk jedinice – sve lokalne disk jedinice
Mrežne disk jedinice – sve mapirane mrežne disk jedinice
Bez izbora – otkazuje izbor cilja

Potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored objekata koje želite da skenirate.

Da biste brzo odredili izabrani cilj ili da biste direktno dodali željeni cilj, unesite ga u prazno polje ispod liste fascikli. Ovo je moguće samo ako na listi fascikli nije izabran nijedan objekat.

 

Ciljevi skeniranja