Profili skeniranja

Željeni parametri skeniranja računara mogu se sačuvati u profile. Prednost kreiranja profila skeniranja jeste u tome što oni mogu redovno da se koriste za buduća skeniranja. Preporučujemo da kreirate onoliko profila (sa različitim ciljevima skeniranja, metodima skeniranja i drugim parametrima) koliko ih korisnik redovno koristi.

Da biste kreirali novi profil koji može redovno da se koristi za buduća skeniranja izaberite stavke Napredno podešavanje (F5) > Skeniranje računara na zahtev. Kliknite na dugme „Profili…“ sa desne strane da biste prikazali listu postojećih profila skeniranja i opciju za kreiranje novih. Sledeći odeljak, Podešavanje parametara ThreatSense mašine opisuje sve parametre podešavanja skeniranja. To će vam pomoći da kreirate profil skeniranja koji odgovara vašim potrebama.

Primer:
Pretpostavimo da želite da kreirate vlastiti profil skeniranja, a konfiguracija dodeljena profilu „Smart skeniranje“ vam delimično odgovara. Međutim, ne želite da skenirate runtime packer stavke ili potencijalno nebezbedne aplikacije, a pored toga želite da primenite striktno čišćenje. U prozoru „Profili konfiguracije“ kliknite na dugme „Dodaj“, a zatim u padajućem meniju profila izaberite profil „Smart skeniranje“. Zatim prilagodite ostale parametre tako da ispunjavaju vaše zahteve.

Nod32 ea profile new Profili skeniranja

 

Profili skeniranja