Tip skeniranja

Dostupna su dva tipa. Smart skeniranje brzo skenira sistem bez potrebe za dodatnom konfiguracijom parametara skeniranja. Prilagođeno skeniranje… omogućava korisniku da izabere bilo koji od unapred definisanih profila skeniranja, kao i da izabere objekte iz strukture stabla.

 

Tip skeniranja