Prilagođeno skeniranje

Prilagođeno skeniranje je najbolje rešenje ako želite da navedete parametre skeniranja kao što su ciljevi i metodi skeniranja. Prednost prilagođenog skeniranja jeste mogućnost detaljne konfiguracije parametara. Konfiguracije se mogu sačuvati u takozvanim profilima skeniranja. Ti profili su posebno korisni ako se skeniranje više puta izvršava sa istim korisnički definisanim parametrima.

Da biste izabrali ciljeve skeniranja, koristite padajući meni funkcije za brz izbor cilja ili izaberite ciljeve iz spiska strukture stabla svih dostupnih uređaja na računaru. Pored toga, možete da izaberete jedan od tri nivoa čišćenja izborom stavki „Podešavanje“ > „Čišćenje“. Ako želite samo da skenirate sistem bez izvršavanja dodatnih radnji, izaberite opciju „Skeniraj bez čišćenja“.

Izvršavanje skeniranja računara u režimu prilagođenog skeniranja odgovara naprednim korisnicima koji imaju prethodnog iskustva u upotrebi antivirusnih programa.

 

Prilagođeno skeniranje