Smart skeniranje

Smart skeniranje jeste metod prilagođen korisniku koji mu omogućava da brzo pokrene skeniranje računara i očisti zaražene datoteke bez potrebe za intervencijom korisnika. Njegova osnovna prednost jeste jednostavan rad bez detaljne konfiguracije skeniranja. Smart skeniranje proverava sve datoteke na lokalnim disk jedinicama (osim e-pošte i datoteka arhive) i automatski čisti ili briše otkrivene infiltracije. Nivo čišćenja se automatski postavlja na podrazumevanu vrednost. Detaljnije informacije o tipovima čišćenja potražite u odeljku Čišćenje.

Profil smart skeniranja je dizajniran za korisnike koji žele da brzo i lako skeniraju računare. On nudi efikasno rešenje za skeniranje i čišćenje bez potrebe za opsežnim procesom konfiguracije.

Smart skeniranje