Dodavanje poruka sa oznakama telu e-poruke

Poslate i primljene e-poruke skenirane programom ESET Smart Security mogu da se označe porukom sa oznakom u temi ili telu poruke, što ukazuje na to da je poruka skenirana i da nije zaražena. Ova funkcija povećava verodostojnost poruka, a, ako se otkrije infiltracija, obezbeđuje korisne informacije o nivou pretnje poruke. Opcije za ovu funkcionalnost mogu se pronaći na sledećoj lokaciji: Napredno podešavanje (pritisnite taster F5) > Antivirus i antispajver > Zaštita klijenta e-pošte. Poruke sa oznakama mogu se dodati svim e-porukama, samo zaraženim e-porukama ili nikakvim e-porukama. ESET Smart Security vam takođe omogućava da dodate poruke originalnoj temi zaraženih poruka tako što ćete izabrati opcije Dodaj napomenu u temu primljene i pročitane zaražene e-pošte i Dodaj napomenu u temu poslate zaražene e-pošte.
Sadržaj obaveštenja može se izmeniti u polju Predložak koji je dodat temi zaražene e-pošte. Ove izmene mogu da vam pomognu da automatizujete filtriranje zaražene e-pošte (ako vaš klijent e-pošte to podržava) tako što će usmeravati zaražene e-poruke u posebnu fasciklu.

Dodavanje poruka sa oznakama telu e-poruke