Provera POP3 protokola

POP3 protokol je najrašireniji protokol koji se koristi za prijem komunikacije e-poštom u aplikaciji klijenta e-pošte. ESET NOD32 Antivirus obezbeđuje zaštitu ovog protokola bez obzira na klijenta e-pošte koji se koristi.
Modul koji obezbeđuje ovu kontrolu automatski se pokreće zajedno sa operativnim sistemom i zatim se aktivira u memoriji. Da bi modul ispravno funkcionisao, uverite se da je omogućen. Provera POP3 protokola se izvršava automatski bez potrebe za ponovnom konfiguracijom klijenta e-pošte. Podrazumevano se skenira sva komunikacija na portu 110, ali se po potrebi mogu dodati i drugi portovi za komunikaciju. Brojevi portova se moraju razgraničiti zarezom.

Nod32 ea config epfw scan pop3 Provera POP3 protokola

 

Provera POP3 protokola