Kompatibilnost

U određenim programima za e-poštu može doći do problema pri prijemu poruka (npr. ako primate poruke preko spore Internet veze, provera može dovesti do isteka). U tom slučaju pokušajte da izmenite način izvršavanja kontrole. Umanjivanje nivoa kontrole može da utiče na proces čišćenja.

Ako je omogućena maksimalna efikasnost, infiltracije se uklanjaju iz zaraženih poruka (ako su aktivirane opcije Izbriši ili Obriši ili ako je omogućen maksimalni ili srednji nivo čišćenja) i informacije o infiltraciji se umeću pre originalne teme poruke.

Srednja kompatibilnost menja način na koji se poruke primaju. Poruke se postepeno šalju klijentu e-pošte. Kada se prenese poslednji deo poruke, ona će biti skenirana u potrazi za infiltracijama. Međutim, sa ovim nivoom kontrole rizik od zaraza je veći. Nivo čišćenja i upravljanja porukama o oznakama (upozorenja koja se dodaju u red za temu i telo e-poruka) identični su kao u postavci maksimalne efikasnosti.

Na nivou maksimalne kompatibilnosti korisnik se upozorava prozorom sa upozorenjem koji prijavljuje prijem zaražene poruke. Nikakve informacije o zaraženim datotekama se ne dodaju u red za temu ni u telo e-poruke isporučenih poruka, a infiltracije se ne uklanjaju automatski. Brisanje infiltracija mora da izvrši korisnik iz klijenta e-pošte.

Nod32 ea config epfw scan pop3 comp Kompatibilnost

 

Kompatibilnost