Uklanjanje infiltracija

Ako dobijete zaraženu e-poruku, prikazaće se prozor sa upozorenjem. Prozor sa upozorenjem prikazuje ime pošiljaoca, e-poruku i ime infiltracije. U donjem delu prozora nalaze se dostupne opcije za otkriveni objekat. U skoro svim slučajevima preporučujemo da izaberete opciju „Očisti“ ili „Izbriši“. U posebnim slučajevima, kada želite da primite zaraženu datoteku, izaberite opciju „Napusti“. Ako je omogućen maksimalni nivo čišćenja, prikazuje se prozor sa informacijama bez dostupnih opcija za zaražene objekte.

 

Uklanjanje infiltracija