Zaštita pristupa Vebu

Mogućnost povezivanja sa Internetom je standardna funkcija na ličnom računaru. Mogućnost povezivanja sa Internetom je standardna funkcija na ličnom računaru. Mogućnost povezivanja sa Internetom je standardna funkcija na ličnom računaru. Korisnicima se toplo preporučuje da se uvere da je opcija Omogući zaštitu pristupa Vebu aktivirana. Ta opcija se nalazi na sledećoj lokaciji: Napredno podešavanje (F5) > Antivirus i antispajver > Zaštita pristupa Vebu.

 

Zaštita pristupa Vebu