HTTP

Zaštita pristupa Vebu funkcioniše tako što nadgleda komunikaciju između Internet pregledača i udaljenih servera i usaglašena je sa pravilima za HTTP (Hypertext Transfer Protocol) i HTTPS (šifrovanu komunikaciju). ESET Smart Security je podrazumevano konfigurisan da koristi standarde većine Internet pregledača. Međutim, opcije podešavanja HTTP skenera mogu se izmeniti u okviru stavki Zaštita pristupa Vebu > HTTP, HTTPS. U glavnom prozoru za filtriranje HTTP-a možete da potvrdite ili opozovete izbor opcije za omogućavanje provere HTTP-a. Takođe možete da definišete brojeve portova koji se koriste za HTTP komunikaciju. Podrazumevano su unapred definisani brojevi portova 80, 8080 i 3128. Proveru HTTPS-a je moguće izvršiti u sledećim režimima:

Nemoj koristiti proveru HTTPS protokola
Šifrovana komunikacija se neće proveravati

Koristi proveru HTTPS protokola za izabrane portove
Provera HTTPS-a samo za portove koji su definisani u okviru stavke Portovi koje koristi HTTPS protokol

Koristi proveru HTTPS protokola za aplikacije označene kao Internet pregledači koje koriste izabrane portove
Proveravaće se samo aplikacije koje su navedene u odeljku pregledači i koje koriste portove definisane u okviru stavke Portovi koje koristi HTTPS protokol

 

HTTP