Upravljanje adresama

Ovaj odeljak vam omogućava da navedete HTTP adrese koje će biti blokirane, dozvoljene ili izuzete iz provere.
Dugmad Dodaj, Promeni, Ukloni i Izvezi koristi se za upravljanje listama adresa. Veb lokacije na listi blokiranih adresa neće biti pristupačne. Veb lokacijama na listi izuzetih adresa pristupa se bez skeniranja u potrazi za zlonamernim kodom. Ako omogućite opciju Dozvoli pristup samo HTTP adresama na listi dozvoljenih adresa, samo će adrese koje se nalaze na listi dozvoljenih adresa biti pristupačne, a sve druge HTTP adrese će biti blokirane.

Na svim listama se mogu koristiti specijalni simboli * (zvezdica) i ? (znak pitanja). Zvezdica zamenjuje bilo koju nisku znakova, a znak pitanja označava zamene za bilo koji simbol. Posebno oprezno treba postupati pri navođenju izuzetih adresa, zato što bi lista trebalo da sadrži samo pouzdane i bezbedne adrese. Slično tome, neophodno je da se simboli * i ? na listi koriste ispravno. Da biste aktivirali listu, izaberite opciju Lista je aktivna. Ako želite da dobijete obaveštenje pri unosu adrese sa trenutne liste, izaberite stavku Obavesti me kod primene adresa sa liste.

 

Upravljanje adresama