Veb pregledači

ESET NOD32 Antivirus sadrži funkciju Veb pregledača koja korisniku omogućava da definiše da li je data aplikacija pregledač. Ako je korisnik označio aplikaciju kao pregledač, sva komunikacija iz te aplikacije se nadgleda bez obzira na brojeve portova koji su uključeni u komunikaciju.
Funkcija Veb pregledača nadopunjuje funkciju provere HTTP-a jer se provera HTTP-a izvršava samo na unapred definisanim portovima. Međutim, mnoge Internet usluge koriste dinamički promenljive ili nepoznate brojeve portova. Da bi se to rešilo, funkcija Veb pregledača može da uspostavi kontrolu nad komunikacijama porta bez obzira na parametre veze.

Listi aplikacija koje su označene kao pregledači moguće je pristupiti direktno sa ekrana za podešavanje provere HTTP-a (kao što je prikazano iznad) u okviru opcije Veb pregledači. Ovaj odeljak takođe sadrži podmeni Aktivni režim koji definiše režim provere za Internet pregledače. Podmeni Aktivni režim je koristan jer ispituje prenete podatke u celini. Ako on nije omogućen, komunikacija aplikacija se nadgleda postepeno, u grupama. To umanjuje efikasnost procesa provere podataka, ali i obezbeđuje veću kompatibilnost za navedene aplikacije. Ako prilikom njegove upotrebe ne dolazi ni do kakvih problema, preporučujemo da omogućite aktivni režim provere.

 

Veb pregledači