Kada treba izmeniti konfiguraciju zaštite u realnom vremenu

Zaštita u realnom vremenu je ključna komponenta u obezbeđivanju zaštite računara. Zbog toga budite pažljivi kada menjate njene parametre. Preporučujemo da njene parametre menjate samo u posebnim slučajevima. Na primer, ako postoji neusaglašenost sa određenom aplikacijom ili skenerom u realnom vremenu nekog drugog antivirusnog programa.
Nakon instalacije programa ESET NOD32 Antivirus, sve postavke su optimizovane tako da obezbede maksimalni nivo bezbednosti sistema za korisnike. Da biste vratili podrazumevane postavke, kliknite na dugme Podrazumevano koje se nalazi u prozoru za podešavanje zaštite u realnom vremenu („Napredno podešavanje“ > „Antivirus i antispajver“ > „Zaštita sistema datoteka u realnom vremenu“).

 

Kada treba izmeniti konfiguraciju zaštite u realnom vremenu