Nivoi čišćenja

Zaštita u realnom vremenu ima tri nivoa čišćenja.

  • Prvi nivo prikazuje prozor sa upozorenjem sa dostupnim opcijama za svaku pronađenu infiltraciju. Korisnik mora pojedinačno da odabere radnju za svaku infiltraciju. Ovaj nivo je dizajniran za naprednije korisnike koji znaju šta da rade sa svakim tipom infiltracije.
  • Srednji nivo automatski bira i izvršava unapred definisanu radnju (u zavisnosti od tipa infiltracije). Otkrivanje i brisanje zaražene datoteke označava se informativnom porukom koja se nalazi u donjem desnom uglu ekrana. Međutim, automatska radnja se ne izvršava ako se infiltracija nalazi u okviru arhive koja sadrži i čiste datoteke i ne izvršava se na objektima za koje ne postoji unapred definisana radnja.
  • Treći nivo je „najagresivniji“ – čiste se svi zaraženi objekti. Kako ovaj nivo potencijalno može da dovede do gubitka ispravnih datoteka, preporučujemo da ga koristite samo u određenim situacijama.

Nod32 ea config clean Nivoi čišćenja

 

Nivoi čišćenja