Podešavanje kontrole

Nod32 ea config amon Podešavanje kontrole

Zaštita sistema u realnom vremenu proverava sve tipove medijuma, a kontrolu pokreću različiti događaji. Kontrola koristi metode otkrivanja tehnologije ThreatSense (kao što je opisano u odeljku Podešavanje parametara ThreatSense mašine. Ponašanje kontrole može da se razlikuje za nove i postojeće datoteke. Na nove datoteke je moguće primeniti dublji nivo kontrole.

 

Podešavanje kontrole