Medijum za skeniranje

Podrazumevano se kontrolišu svi tipovi medijuma.

Lokalne disk jedinice – kontroliše sve sistemske čvrste diskove
Prenosivi medijumi - diskete, USB uređaji za skladištenje…
Mrežne disk jedinice – skenira sve mapirane disk jedinice

Preporučujemo da ne menjate podrazumevane postavke. Preporučujemo da ove postavke menjate samo u određenim slučajevima, na primer kada kontrolisanje nekih medijuma znatno usporava prenos podataka.

 

Medijum za skeniranje