Provera novokreiranih i izmenjenih datoteka

Novokreirane datoteke imaju veću mogućnost da budu zaražene od postojećih datoteka i skeniraju se sa dodatnim parametrima. Pored metoda skeniranja zasnovanih na definicijama, koristi se napredna heuristika, što u velikoj meri poboljšava otkrivanje. Samoraspakujuće datoteke (SFX) i runtime packer stavke (interno komprimovane izvršne datoteke) takođe se skeniraju. Arhive se podrazumevano skeniraju do 10. nivoa ugnežđenja i proveravaju se bez obzira na njihovu stvarnu veličinu. Opozovite izbor opcije Podrazumevane postavke skeniranja arhiva da biste izmenili postavke skeniranja arhiva.

 

Provera novokreiranih i izmenjenih datoteka