Skeniranje pri (skeniranje pokrenuto događajem)

Podrazumevano se skeniraju sve datoteke pri otvaranju, izvršavanju ili kreiranju. Preporučujemo da ne menjate podrazumevane postavke koje pružaju maksimalni nivo zaštite u realnom vremenu za računar.
Opcija pristupa disketi obezbeđuje kontrolu sektora za pokretanje sistema na disketi kada se pristupa ovoj disk jedinici. Opcija isključivanja računara obezbeđuje kontrolu sektora za pokretanje sistema na čvrstom disku tokom isključivanja računara. Iako su virusi koji napadaju sektor za pokretanje sistema danas retki, preporučuje se da ostavite ove opcije omogućene jer i dalje postoji mogućnost zaraze virusom koji napada sektor za pokretanje sistema iz alternativnih izvora.

 

Skeniranje pri (skeniranje pokrenuto događajem)