Ponašanje sa ciljem zaštite od virusa i interakcija korisnika

Prozor upozorenja o pretnji prikazuje se kada neki od modula za zaštitu programa ESET NOD32 Antivirus otkrije pretnju (zlonamerni kôd). ESET NOD32 Antivirus prikazuje dva tipa prozora upozorenja.

1. Upozorenja o pretnjama koja ne zahtevaju interakciju korisnika

Ovo upozorenje se prikazuje ukoliko je program ESET NOD32 Antivirus izvršio radnju na zaraženoj datoteci. Jedina svrha ovog upozorenja je obaveštavanje korisnika.

Nod32 ea antivirus behavior and user interaction Ponašanje sa ciljem zaštite od virusa i interakcija korisnika

Objekat

Ime datoteke čija infiltracija je otkrivena.

Napomena

Terminologija se razlikuje u zavisnosti od različitih proizvođača antivirusnog softvera. Posetite našu Veb lokaciju da biste pronašli detaljnije informacije o infiltracijama.

Pretnja

Ime infiltracije (u skladu sa ESET terminologijom).

Informacije

Radnja koju je program izvršio kada je otkrivena infiltracija.

Zatvaranje

Kliknite na dugme „x“ da biste prozor zatvorili pre nego što se automatski zatvori

Prikazivanje postavki

Kliknite na dugme „v“ da biste deaktivirali prikazivanje upozorenja i konfigurisali režim prikaza za njih.

 

2. Upozorenja o pretnjama koja zahtevaju interakciju korisnika

U zavisnosti od postavki koje su definisane u okviru ThreatSense podešavanja, ESET NOD32 Antivirus može zahtevati preduzimanje radnje.

Nod32 ea antivirus behavior and user interaction 01 Ponašanje sa ciljem zaštite od virusa i interakcija korisnika

Objekat

Ime datoteke čija infiltracija je otkrivena.

Pretnja

Ime infiltracije (u skladu sa ESET terminologijom).

Komentar

Informacije o zaraženoj datoteci.

Kopiraj u karantin
Ako izaberete ovu stavku, kopija zaražene stavke biće bezbedno uskladištena u karantinu.

Napomena

Datoteke koje se čuvaju u karantinu bez obzira na radnju koju preduzmete.

Prosledi na analizu

Izaberite ovu opciju da biste datoteku prosledili na analizu u laboratorije preduzeća ESET.

Izuzmi iz otkrivanja

Izaberite ovu opciju da biste zarazu datoteke izuzeli iz skeniranja i dodajte datoteku na listu izuzetaka. Važno je da shvatite da datoteka jedino više neće biti otkrivena kao ta određena pretnja, ali neće biti izuzeta iz procesa otkrivanja kao takvog. Zbog toga će antivirusni modul otkriti tu datoteku ukoliko ona kasnije bude zaražena drugim malverom. Ovaj tip izuzimanja može da se koristi samo za određene tipove infiltracija.

Očisti

Ova radnja je dostupna kada se otkrije zaražena datoteka koju je moguće očistiti. Ona će biti prikazana i za infiltracije koje nije moguće očistiti, a koje su ostavile stavke u Windows registru – ako ovu radnju odaberete za takvu infiltraciju, zaražena datoteka će biti izbrisana, a zlonamerne stavke Windows registra uklonjene.

Izbriši

Ovom radnjom brišu se izbrisane datoteke. Ako je moguće očistiti zaraženi objekat, radnja brisanja neće biti prikazana.

Upozorenje

Ako kliknete na ovo dugme, izložićete računar riziku da postane zaražen! Kliknite na njega samo ako ste 100% sigurni da datoteka nije štetna. U mogućnosti ste i da se obratite tehničkoj podršci da biste dobili više informacija o sumnjivoj datoteci.

Napusti

Zatvara prozor upozorenja bez preduzimanja daljih radnji.

 

 

 

 

Prikazivanje postavki

Kliknite na dugme „v“ da biste prikazali dodatne postavke.

 

 

 

Upozorenje

Ako ste isključili prikazivanje prozora upozorenja, a pojavi se infiltracija koja zahteva interakciju korisnika, neće biti preduzeta nikakva radnja.

Prikaži prozor upozorenja

Uključuje i isključuje prikazivanje prozora upozorenja.

 

 

 

 

 

Ponašanje sa ciljem zaštite od virusa i interakcija korisnika