Provera zaštite u realnom vremenu

Da biste se uverili da zaštita u realnom vremenu funkcioniše i otkriva viruse, koristite probnu datoteku sa adrese eicar.com. Ova probna datoteka je posebna bezopasna datoteka koju otkrivaju svi antivirusni programi. Datoteku je kreiralo preduzeće EICAR (Evropski institut za istraživanje računarskih virusa) za testiranje funkcionalnosti antivirusnih programa. Datoteka eicar.com je dostupna za preuzimanje sa adrese http://www.eicar.org/download/eicar.com

 

 

 

 

Provera zaštite u realnom vremenu