Radnje koje treba izvršiti ako zaštita u realnom vremenu ne funkcioniše

U sledećem poglavlju opisujemo problematične situacije do kojih može doći pri upotrebi zaštite u realnom vremenu i načine za njihovo rešavanje.

Zaštita u realnom vremenu je onemogućena

Ako je korisnik slučajno onemogućio zaštitu u realnom vremenu, potrebno ju je ponovo aktivirati. Da biste ponovo aktivirali zaštitu u realnom vremenu izaberite stavke „Podešavanje“ > „Antivirus i antispajver“, a zatim u prozoru za podešavanje zaštite datoteka u realnom vremenu kliknite na dugme „Omogući“.

Ako se zaštita u realnom vremenu ne pokrene pri pokretanju sistema, do toga je verovatno došlo zbog toga što je onemogućena opcija Automatski pokreni zaštitu sistema datoteka u realnom vremenu. Da biste omogućili ovu opciju, idite do stavke Napredno podešavanje (F5) i u levoj koloni izaberite opciju Zaštita sistema datoteka u realnom vremenu. Odeljak Napredno podešavanje možete pronaći na dnu prozora. Uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Automatski pokreni zaštitu sistema datoteka u realnom vremenu.

Nod32 ea config amon Radnje koje treba izvršiti ako zaštita u realnom vremenu ne funkcioniše

Zaštita u realnom vremenu ne otkriva i ne čisti infiltracije

Uverite se da na računaru nije instaliran nijedan drugi antivirusni program. Ako su istovremeno omogućena dva štita za zaštitu u realnom vremenu, oni mogu biti neusaglašeni jedan sa drugim. Preporučujemo da deinstalirate sve druge antivirusne programe sa sistema.

Zaštita u realnom vremenu se ne pokreće

Ako se zaštita u realnom vremenu ne pokrene zajedno sa sistemom (a opcija Automatski pokreni zaštitu sistema datoteka u realnom vremenu je omogućena), do toga je možda došlo zbog neusaglašenosti sa drugim programima. U tom slučaju obratite se stručnjaku korisničkog servisa preduzeća ESET.

 

 

Radnje koje treba izvršiti ako zaštita u realnom vremenu ne funkcioniše