Aktualizační profily

Pro různá nastavení aktualizace je možné pro uživatele vytvářet definované profily, které se budou pro danou aktualizační úlohu používat. Vytvoření různých profilů pro aktualizaci má význam zejména pro mobilní uživatele (notebook nebo počítač, u kterého se mění způsob připojení na Internet). Takový uživatel může změnou aktualizační úlohy dosáhnout toho, že v případě, kdy nelze provést aktualizaci s nastaveními v profilu My Profile, se použije nastavení definované v alternativním profilu.
V poli Aktivní profil je vždy zobrazen momentálně vybraný profil. Standardně je tato položka nastavena na hodnotu My profile. Vytvoření nového profilu je možné provést tlačítkem Profily, potom tlačítkem Přidat a nakonec zadáním vlastního Názvu profilu. Při vytváření nového profilu je možné Kopírovat nastavení z profilu.

V rámci nastavení profilu lze každému profilu určit aktualizační server, prostřednictvím kterého se aktualizace provádí. Je možné vybrat ze seznamu serverů nebo přidat nový server. Seznam existujících aktualizačních serverů je k dispozici v rozevíracím seznamu Aktualizační server. Přidat nový server je možné tlačítkem Upravit v části Nastavení aktualizace pro zvolený profil a potom tlačítkem Přidat.

 

Aktualizační profily