Mód aktualizace

Na kartě Mód aktualizace se nachází nastavení související s aktualizací programových komponent.

V části Aktualizace programových komponent je možné vybrat ze tří možností:

  • Neaktualizovat programové komponenty,
  • Aktualizovat programové komponenty vždy,
  • Před aktualizací programových komponent se zeptat uživatele.

Možnost Neaktualizovat programové komponenty znamená, že při vydání aktualizace programových komponent společností ESET, spol. s r.o. nebude tato aktualizace stažena a neproběhne aktualizace komponent programu na dané stanici. Naopak, v případě možnosti Aktualizovat programové komponenty vždy se aktualizace programových komponent stáhne vždy, když bude pro danou verzi systému dostupná na aktualizačních serverech společnosti ESET, spol. s r.o., a komponenty programu budou aktualizovány na staženou verzi. Třetí možnost, Před aktualizací programových komponent se zeptat uživatele, uživateli zajistí možnost rozhodnout o aktualizaci programových komponent až v okamžiku, kdy bude tato aktualizace k dispozici. Zobrazí se dialogové okno s informacemi o dostupné aktualizaci programových komponent s možností potvrdit tuto aktualizaci nebo ji odmítnout. Podle toho, jak se uživatel rozhodne, se tato aktualizace stáhne a následně dojde k aktualizaci komponent.
Předvolená je při standardní instalaci možnost Před aktualizací programových komponent se zeptat uživatele.

Po aktualizaci programových komponent je nutné v zájmu plné funkčnosti modulů restartovat počítač. V části Restart počítače po aktualizaci programových komponent je možné vybrat ze tří možností:

  • Nikdy nerestartovat počítač,
  • V případě potřeby nabídnout restart počítače,
  • V případě potřeby restartovat počítač bez upozornění.

Při standardní instalaci je předvolena možnost V případě potřeby nabídnout restart počítače. Vhodnost použití jednotlivých voleb pro aktualizaci programových komponent v rámci karty Mód aktualizace závisí na stanici, na které budou uvedená nastavení použita. Zde je potřeba si uvědomit odlišnost nastavení při použití na serverech, kdy restart serveru v nevhodnou dobu není žádoucí.

 

Mód aktualizace