Připojení k síti LAN

Upozornění

Při použití možností Aktuálně přihlášený uživatel a Specifikovaný uživatel může při změně identity aplikace na požadovaného uživatele dojít k chybě. Z tohoto důvodu doporučujeme při připojení k síti LAN nastavit autorizační údaje v hlavních nastaveních aktualizace. V nich je třeba uvést údaje ve tvaru název_domény\uživatel (v případě pracovní skupiny: název_pracovní_skupiny\uživatel) a heslo uživatele. Při aktualizaci prostřednictvím protokolu HTTP není ve výchozím nastavení potřeba autorizační údaje zadávat.

Při aktualizaci z místního serveru, na kterém je spuštěn systém NT, se k vytvoření připojení autorizace standardně vyžaduje. Ve výchozím nastavení nemá místní systémový účet definována práva pro přístup do adresáře s mirrorem (místní kopií aktualizačních souborů). V takovém případě je nutné v nastavení aktualizace zadat přístupové jméno a heslo, případně je potřeba určit účet, pod kterým bude aplikace přistupovat na server.
Nastavení tohoto účtu lze provést na kartě LAN. V části Pro připojení do LAN vystupovat jako jsou k dispozici možnosti Systémový účet, Aktuálně přihlášený uživatel, Specifikovaný uživatel.

Možnost Systémový účet způsobí, že se aplikace bude autorizovat pod systémovým účtem. Za normálních okolností autorizace neproběhne, pokud nejsou nastavené autorizační údaje v hlavních nastaveních aktualizace.
Možnost Aktuálně přihlášený uživatel způsobí, že se aplikace bude autorizovat pod účtem aktuálně přihlášeného uživatele. Nevýhodou tohoto nastavení je nemožnost připojení na server a následné aktualizace, pokud k počítači není přihlášen žádný uživatel.
Možnost Specifikovaný uživatel zabezpečí autorizaci pod zadaným uživatelem.

Ve výchozím nastavení je standardně vybraná možnost Systémový účet.        

 

 

 

 

 

 

 

 

Připojení k síti LAN