Proxy server

Nastavení proxy serveru pro určitý aktualizační profil. Nastavení se nachází v Pokročilých nastaveních aktualizace, tj. pod položkou Aktualizace ve stromu pokročilých nastavení, potom klepněte na tlačítko Nastavit u možnosti Pokročilé nastavení aktualizace a na kartu HTTP Proxy. Při nastavení proxy serveru na této úrovni lze vybrat ze tří možností na kartě HTTP Proxy:

  • Použít globální nastavení proxy serveru,
  • Nepoužívat proxy server,
  • Spojení pomocí proxy serveru (spojené s definováním podrobností takového připojení).

Možnost Použít globální nastavení proxy serveru použije celé nastavení proxy serveru, které už bylo definováno v položce Různé, ve větvi Proxy server ve zobrazení celého stromu pokročilých nastavení aplikace ESET NOD32 Antivirus.
Možností Nepoužívat proxy server uživatel explicitně definuje, že při aktualizaci aplikace ESET NOD32 Antivirus nemá být použit proxy server.
Možností Spojení pomocí proxy serveru uživatel definuje, že při aktualizaci aplikace ESET NOD32 Antivirus bude použito spojení prostřednictvím proxy serveru, zároveň je však nutné definovat podrobnosti takového spojení, tj. adresu proxy serveru, komunikační port, resp. také jméno a heslo v případe potřeby autorizace vůči serveru.
Tato možnost se používá v případě, že proxy server používaný při aktualizaci aplikace ESET NOD32 Antivirus je jiný než globálně nastavený proxy server, nebo když proxy server nebyl globálně nastavený, ale při aktualizaci aplikace ESET NOD32 Antivirus se bude používat spojení prostřednictvím proxy serveru.
Ve výchozím nastavení je standardně vybraná možnost Použít globální nastavení proxy serveru.

 

Proxy server