Vytvoření aktualizační úlohy

Aktualizaci lze spustit manuálně potvrzením volby Aktualizovat virovou databázi nyní v informačním okně zobrazeném po klepnutí na položku Aktualizace.

Aktualizaci je také možné spustit jako plánovanou úlohu, jejíž nastavení blíže určíte po klepnutí na příkaz Plánovač v nabídce Nástroje. Ve výchozím nastavení jsou při instalaci přidány tyto aktualizační úlohy:

  • Pravidelná automatická aktualizace,
  • Automatická aktualizace po modemovém spojení,
  • Automatická aktualizace po přihlášení uživatele.

Každou z uvedených aktualizačních úloh může uživatel upravit podle svých potřeb. Kromě standardních aktualizačních úloh může uživatel vytvořit nové aktualizační úlohy s vlastním nastavením. Podrobněji je vytváření a nastavení aktualizačních úloh probíráno v části Plánovač.

 

Vytvoření aktualizační úlohy