Profily

Oblíbená nastavení kontroly počítače lze uložit do profilů. Výhodou uložení nastavení do vlastního profilu skenování je jejich opakované využití v budoucnu. Je možné si vytvořit více profilů s různými cíli a metodami kontroly, případně s dalšími nastaveními.

Nový profil kontroly počítače, který budete později pravidelně spouštět například v rámci prevence počítače, vytvoříte v Rozšířených nastaveních ve větvi Kontrola počítače. V pravé části okna se nachází tlačítko Profily… Po klepnutí na něj se zobrazí seznam existujících profilů kontroly počítače s možností přidat nový. V části Nastavení skenovacího jádra ThreatSense se nachází popis jednotlivých nastavení kontroly, který vám pomůže vytvořit si vlastní profil kontroly počítače podle vlastních preferencí.

Příklad:
Předpokládejme, že chcete vytvořit vlastní profil kontroly počítače a částečně vám vyhovují nastavení předdefinovaného profilu Smart scan. Nechcete však skenovat runtime archivy, zneužitelné aplikace a chcete použít přísné léčení. V takovém případě při vytváření nového profilu zvolte možnost nakopírovat do něj nastavení profilu Smart scan. Při úpravě nového profilu již zbývá jen upravit požadované rozdíly.

 

Profily