Nastavení skenovacího jádra ThreatSense

ThreatSense je název technologie, která je tvořena souborem komplexních metod detekce infiltrace. Tato technologie je proaktivní, a proto poskytuje ochranu i během prvních hodin šíření nové hrozby. K odhalení hrozeb využívá kombinaci několika metod (analýza kódu, emulace kódu, generické signatury, virové signatury), čímž efektivně spojuje jejich výhody. Detekční jádro může kontrolovat několik datových toků paralelně a maximalizovat tak svůj výkon a účinnost detekce. Technologie ThreatSense dokáže účinně bojovat také s rootkity.

Pomocí nastavení ThreatSense lze nastavit více podrobností kontroly:

  • výběr typu souborů a přípon, které si přejete kontrolovat,
  • výběr kombinace různých metod detekce,
  • výběr úrovně léčení apod.

K nastavení se dostanete pomocí tlačítka Nastavit…, které naleznete v nastaveních příslušných modulů využívajících technologii ThreatSense. Pro různé druhy ochrany se používá různá úroveň nastavení. Technologii ThreatSense lze nastavit zejména pro následující moduly:

  • Rezidentní ochrana souborového systému
  • Kontrola souborů zaváděných při startu počítače
  • Ochrana elektronické pošty
  • Ochrana přístupu na web
  • Kontrola počítače

Je opodstatněné, že nastavení ThreatSense jsou pro každý modul odlišná. Jejich změna může mít v určitém stavu značný vliv na celkový výkon systému. Příkladem může být zpomalení systému při povolení kontroly runtime archivů a rozšířené heuristiky pro rezidentní ochranu souborů (soubory jsou touto kontrolou kontrolovány pouze tehdy, pokud jsou nově vytvořené). Proto doporučujeme ponechat původní nastavení ThreatSense pro všechny druhy ochrany kromě Kontroly počítače.

 

Nastavení skenovacího jádra ThreatSense