Léčení

Určuje chování skeneru při léčení detekované infiltrace. K dispozici jsou 3 úrovně léčení:

Upozornění

Při detekci infiltrace v archivním souboru bude archiv při standardní úrovni léčení odstraněn jen v případě, že obsahuje pouze infiltraci. Pokud archiv obsahuje i legitimní soubory, nebude odstraněn. V případě detekce infiltrace v archivu v režimu přísného léčení bude archivní soubor odstraněn i v případě, že obsahuje i bezpečné soubory.

Neléčit
Infikované soubory nebudou automaticky léčené. Zobrazí se výstražné okno s možností výběru akce, která sa má s danou infiltrací provést.

Standardní úroveň
Infikované soubory budou automaticky léčené nebo smazané. Pokud program neumí vybrat správnou akci, zobrazí se varovné okno s možností výběru akce. Toto okno se zobrazí i tehdy, pokud se předvolenou akci nepodaří provést.

Přísné léčení
Program vyléčí nebo smaže všechny infikované soubory (včetně archivů). Výjimkou jsou systémové soubory – pokud tyto soubory nelze léčit, je nabídnuta akce, která má být provedena.

 

 

 

 

 

 

Léčení